Pokyny PDF

Mistrovství ČR na klasické trati 2013
Veteraniády ČR na klasické trati 2013
8. závodu Českého poháru 2013
11. závodu Žebříčku A 2013
34. závodu Českého poháru veteránů
závodů systému Ranking HSH
závodů WRE rankingu (22. 9. 2013)
veřejných závodů

Společné informace

Pořadatel
Magnus Orienteering (ASU)
Datum
sobota 21. září 2013 – semifinále
neděle 22. září 2013 – finále
Centrum
Rejvíz – areál Orlí vrch
GPS: 50°13'56.452"N, 17°18'40.864"E
Funkcionáři
ředitel David Aleš
hlavní rozhodčí Jaroslav Strachota, R1
stavitelé tratí Tomáš Navrátil, R1 + Štěpán Hrobař, R2
Prezentace
vždy v centru, vyznačeno v plánku
pátek 20. 9. – 19:00–22:00
sobota 21. 9. – 9:00–10:00
na prezentaci obdržíte doklad o zaplacení, startovní listiny, startovní čísla pro semifinále, objednané čipy, ubytovací poukaz
Předpis
Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB pro rok 2013 a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2013.
Jury
Miroslav Hadač (AOP), Martin Janata (DKP), Jindřich Kořínek (TUR)
Protesty
písemně doložené vkladem 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1
podle čl. 26.2 poštou na adresu Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Parkování
auta na parkovišti v centru závodů, bude vybíráno parkovné 50,– Kč za oba dny
autobusy vyloží závodníky u chaty Svoboda (těsně před odbočkou na parkoviště) a odjedou
zaparkovat dle pokynů pořadatelů
WC
mobilní WC + v umývárně
v karanténách semifinále a finále
Mytí
sprchy v umývárně (omezená kapacita) – prosím šetřete vodou
lavory u umývárny
Zakázané prostory
veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a sběrné kontroly
zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 524.0 (vysoký plot), 527 (sídliště), značkou 709.0 (zakázaný prostor), 711.0 (zakázaná cesta)
Terén
kopcovitý, horský les, pasáže s rozdílnou průběžností, občas kameny, skalky a skalní útvary, středně hustá síť cest
horský les má v některých partiích velmi náročnou, těžkou podložku, proto doporučujeme tejpování
doporučujeme krytí dolních i horních končetin
Parametry tratí
uvedeny na stránce závodu (http://klasika13.aljosa.org/…ametry-trati)
budou vyvěšeny v centru
Použitý systém ražení
elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi.
Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře.
Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru.
Výsledky
průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
průběžné výsledky je možné sledovat v centru on-line na adrese http://192.168.141.195
celkové výsledky budou na www stránkách (http://klasika13.aljosa.org)
Zdravotní služba
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc bude poskytnuta v centru závodu, případné následující zdravotnické ošetření si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.
Občerstvení
vždy v cíli, každý závodník dostane po doběhu láhev (0,5 l) neperlivé vody Artezia
na tratích (viz info k semifinále a finále)
stánek s občerstvením v centru a restaurace „Orlí vrch“ (cca 200 m od centra)
Vyhlášení výsledků
v neděli v 14:30 v centru
Bude vyhlášeno 6 nejlepších závodníků v kat. DH21, v ostatních kategoriích budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci. Kat. P2, T4 a T6 vyhlášeny nebudou.
Prosíme tři nejlepší závodníky v kategoriích DH16A-20A a prvních šest v kategoriích DH21A, aby se shromáždili 5 minut před vyhlášením v prostoru u stupňů vítězů
Školka
v centru bude fungovat školka, kde se postaráme o vaše děti na nezbytně nutnou dobu
Ubytování
objednané ubytování je v ZŠ Zlaté Hory, Wolkerova 712 (GPS: 50°15'22.572"N, 17°23'47.682"E)
Upozornění
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Semifinále – sobota 21. 9.

Vzdálenosti
centrum – karanténa 1800 m (modrobílé fáborky)
karanténa – start 480 m (modrobílé fáborky)
centrum – start 2280 m (modrobílé fáborky)
centrum – cíl 0 m
kontrola 100 – cíl 150 m (koridor)
Popisy kontrol
jednotlivé rozběhy kategorií DH 16-DH21 pouze na mapě
všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol k dispozici v centru od času 11:30 a na mapách
Startovní čísla
všichni závodníci M ČR a Veterániády běží se startovními čísly, která obdrží vedoucí klubů při prezentaci
závodníci jsou povinni připevnit si startovní číslo viditelně na hruď
Karanténa
pro kategorie M ČR (DH16-DH21)
je otevřena od 10:30, závodníci jsou povinni se dostavit do karantény nejpozději v 11:30
závodníci Veteraniády a veřejného závodu mohou procházet karanténou od času 12:45
závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již není možné se vrátit do centra závodu
zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě
k dispozici bude pitná voda a 2× stan (tunel)
pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených v karanténě do centra
Tréninková mapa
Hříbek, 1:15 000, E = 5 m, tisk Ada Copy Servis (laser)
k dispozici po vstupu do karantény (pro kategorie M ČR), resp. po cestě na start (Veteraniáda, veřejný závod)
Start
00 = 11:00 (intervalový)
Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, při průchodu startovními koridory je povinen si vynulovat a zkontrolovat SI čip.
Závodníci Mistrovství ČR obdrží mapu na startovní čáře označenou svým jménem, startovním číslem a kategorií.
závodníci Veteraniády, P2, T4 a T6 si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.
Mapy
„Orlí vrch“, 1:15 000, E = 5 m, formát A4 (DH16-DH40), tisk Žaket (ofset)
„Štola Ulrichbrücke“, 1:10 000, E= 5 m, formát A3 (ostatní kategorie), tisk Ada Copy Servis (laser)
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně
mapovali B. Háj, M. Kratochvíl, T. Leštínský, J. Pospíšil
stav 8/2013, mapový klíč ISOM 2000
zvláštní mapové značky: hnědý křížek = plošinka, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = reklamní objekt, přístřešek
Občerstvení na trati
voda a ionťák
na kontrole (73 a 88) a na postupech, pro kat. H20-H50, H60, D20-D40, T6
Časový limit
120 minut
Cíl
v centru
závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, poté je povinen si v cíli vyčíst SI čip
závodník je povinen odevzdat svoji mapu, výdej map bude v neděli od 12:10
Postup do finále A
DH 16 6 závodníků z každého rozběhu
DH18, DH20 9 závodníků z každého rozběhu
DH 21 8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda prvních 50%, maximálně však 25 závodníků

Finále – neděle 22. 9.

Vzdálenosti
centrum – karanténa 1800 m (modrobílé fáborky)
karanténa – start 1 500 m (modrobílé fáborky)
centrum – start 1 2300 m (modrobílé fáborky)
centrum – start 2 1280 m (zelenobílé fáborky)
centrum – cíl 0 m
kontrola 100 – cíl 150 m (koridor)
Startovní listiny
Budou zveřejněné na internetu ve večerních hodinách (cca ve 20 hod.) a vyvěšeny v centru.
Kategorie A finále M ČR (DH16A-DH21A) startují nejdříve od času 120, ostatní kategorie do času 120.
Popisy kontrol
kategorie DH16A-DH21A mají popisy kontrol ve 2. koridoru a na mapách
kategorie DH16BC-DH21BCD, DH35-DH40 mají popisy kontrol v centru a na mapách
všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol pouze v centru
Startovní čísla
všichni závodníci DH16A-DH21A běží se startovními čísly, která si vyzvednou v karanténě
ostatní závodníci M ČR a Veteraniády běží se startovními čísly ze semifinále
závodníci jsou povinni připevnit si startovní číslo viditelně na hruď
Tréninková mapa
Pod Bleskovcem, 1:15 000, E = 5 m, tisk Ada Copy Servis (laser)
k dispozici po vstupu do karantény (pro kategorie M ČR), resp. po cestě na start 1 (Veteraniáda)
Karanténa
pro kategorie DH16A-DH21A
je otevřena od 11:00, závodníci jsou povinni se dostavit do karantény nejpozději v 12:00
závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již není možné se vrátit do centra závodu
zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě
k dispozici bude pitná voda a 2× stan (tunel)
pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených v karanténě do centra
Start
00 = 9:30 (intervalový)
:!: jsou 2 starty!!!
start 1 je pro kategorie D16A, D18A, D20AB, D21ABC, D35A, D40A, H16AB, H18ABC, H20ABC, H21ABCD, H35AB, H40AB, H45ABC, H50AB, H55A
start 2 je pro kategorie D16BC, D18BC, D20C, D35B, D40B, D45AB, D50AB, D55AB, D60AB, D65A, H16C, H55B, H60AB, H65AB, H70AB, H75A, P2, T4, T6
závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, při průchodu startovními koridory je povinen si vynulovat a zkontrolovat SI čip
pro závodníky DH16A-DH21A budou ve 2. koridoru k dispozici izolepy, zvýrazňovače a nůžky
Mapy
Chlapecké kameny, 1:15 000, E = 5 m, formát A3 (DH16-DH40), tisk Žaket (ofset)
Sporný vrch, 1:10 000, E= 5 m, formát A3 (H45ABC, H50AB, H55A), tisk Ada Copy Servis (laser)
Torzo Brutovo, 1:10 000, E=5 m, formát A4 (ostatní kategorie), tisk Ada Copy Servis (laser)
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
mapovali B. Háj, M. Kratochvíl, T. Leštínský, J. Pospíšil
stav 8/2013, mapový klíč ISOM 2000
zvláštní mapové značky: hnědý křížek = plošinka, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = reklamní objekt, přístřešek
Občerstvení na trati
voda a ionťák
na postupech, pro všechny kategorie
Časový limit
180 minut
Cíl
v centru
závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, poté je povinen si v cíli vyčíst SI čip
závodník je povinen odevzdat svoji mapu, výdej map bude od 12:10

cs

Pořadatelé

 • Magnus Orienteering
 • Český svaz orientačních sportů

Generální partner závodu

 • Lesy České republiky, s. p.

Hlavní partner závodu

 • Olomoucký kraj

Partneři závodu

 • Skupina ČEZ
 • ADA COPY SERVIS s.r.o.
 • Newline sportovní oblečení a termoprádlo
 • SART stavby a rekonstrukce a.s.
 • Pivovar Klášter

Partneři ČSOS

 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • TOI TOI - stavební buňky, wc mobilní, obytné kontejnery, mobilní oplocení
 • Žaket - Kartografické vydavatelství, tiskárna, grafické studio
 • T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové
 • Mapy.cz, s.r.o.
 • HSH Sport
 • Equica
 • Trimtex Sport - Technical Teamwear
 • ODLO
 • FORCE
 • RACOM
 • TK PLUS
 • VAVRYS CZ
 • Časopis Orientační běh